Download Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk by Jacqueline A-Tjak PDF

By Jacqueline A-Tjak

Acceptance and dedication treatment (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene, tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en de toepassing ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in multidisciplinaire groups worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie, chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme. Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk over ACT als preventie. De lezer krijgt assorted handvatten om ACT in praktijk te brengen.

Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, coaches en andere pros die zich bezighouden met gedragsverandering.

Show description

By Jacqueline A-Tjak

Acceptance and dedication treatment (ACT) is een goed onderzochte en bewezen effectieve vorm van cognitieve gedragstherapie. In deze herziene, tweede editie worden de basisbegrippen van ACT uitgelegd en de toepassing ervan in de praktijk beschreven. Theoretische en wetenschappelijke achtergronden, evenals de zes kernprocessen van ACT en gebruik van ACT in multidisciplinaire groups worden toegelicht. Aan bod komen angst, depressie, chronische pijn, psychose, verslaving, persoonlijkheidsproblematiek en autisme. Ook is er aandacht voor ACT bij kinderen en jeugdigen, bij ouders van kinderen met ontwikkelings- en/of psychische problemen en bij mensen met een verstandelijke beperking. Ten slotte wordt uitleg gegeven over de matrix, een hulpmiddel om ACT kort en krachtig te kunnen toepassen en is er een hoofdstuk over ACT als preventie. De lezer krijgt assorted handvatten om ACT in praktijk te brengen.

Dit boek is bedoeld voor hulpverleners, coaches en andere pros die zich bezighouden met gedragsverandering.

Show description

Read or Download Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk PDF

Similar nonfiction_13 books

Energy Resources in Africa: Distribution, Opportunities and Challenges

This booklet offers info at the distribution of the to be had power assets during the continent and the way it truly is associated with the advance of person states. Africa is taken into account one of many poorest continents on this planet, almost always simply because its improvement has traditionally trusted imported assets together with technical services.

A James Joyce Chronology

The writer Chronologies sequence goals to supply a method wherein the suitable chronological evidence of an author's existence and occupation should be obvious at a look. This chronology offers a synopsis of Joyce's first years in Dublin and, from 1900, a extra certain account of his lifestyles there and makes an attempt to turn into proven as a author while dwelling in general in Trieste and Zurich; and eventually (when he grew to become world-famous) Paris, concluding along with his loss of life in 1941.

The Mitterrand Years: Legacy and Evaluation

A thought of examine the Mitterrand presidency as an entire, its position in French historical past, and the tendencies for the twenty-first century rising less than Chirac. The fourteen years in which Mitterrand was once on the helm ushered in primary swap in lots of various domain names, as France confronted as much as new demanding situations in an more and more doubtful global.

Additional resources for Acceptance & Commitment Therapy: Theorie en praktijk

Example text

Stel dat er een lamp vervangen moet worden aan het plafond en we hebben de keuze tussen Piet, Jan en Wim zonder deze drie mannen verder te kennen. Wie zou je kiezen? Wim natuurlijk. Merk op dat je dit zelf hebt bedacht (dit wordt ‘afgeleid’ genoemd), niemand heeft je gezegd op zoek te gaan naar de grootste van de drie en wie dat is. Wat we met dit voorbeeld aantonen, is dat de betekenis van stimuli, in dit geval de drie mannen, kan veranderen door de relaties die we leggen. Eerst betekenden Piet, Jan en Wim niet veel; het waren louter drie namen.

2 19 Acceptatie Jacqueline A-Tjak, Francis De Groot Samenvatting Het proces van acceptatie start met een analyse van flexibel en inflexibel gedrag op dit gebied. Vervolgens wordt besproken wat creatieve hopeloosheid is en hoe dit tot stand gebracht kan worden. Daarna komt aan de orde hoe in een behandeling het gesprek gebracht kan worden op controle als probleem. Als hiermee de weg is vrijgemaakt, kan acceptatie rechtstreeks geoefend worden. Daarbij is het belangrijk dat de cliënt begrijpt wat acceptatie wel en wat het niet is.

Aan de hand van de gepresenteerde relationele kaders kunnen therapeuten hun eigen interventies bedenken. Een uitgebreide oefening wordt beschreven, waarin alle subprocessen aan de orde komen. 6 Do’s en don’ts – 40 J. 1007/978-90-368-0497-4_5, © 2015 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 5 36 Hoofdstuk 5 • Zelf De negatieve invloed van taal en letterlijkheid doet zich niet alleen gelden op het gebied van onze innerlijke ervaringen, maar ook op het gebied van het zelf.  1). Vanuit de RFT worden meerdere vormen van zelf onderscheiden, waarvan er voor de behandeling drie belangrijk zijn: zelf-als-inhoud, zelf-als-proces en zelf-als-context.

Download PDF sample

Rated 4.74 of 5 – based on 47 votes